Wraz z rozwojem technologii i ciągłą potrzebą doskonalenia upraw rolniczych, człowiek rozpoczął doskonalenie samych roślin. Stąd wzięły się organizmy genetycznie modyfikowane. Zmiany w kodzie genetycznym roślin miały na celu stworzyć:

Tak zmodyfikowane rośliny odporne na szkodniki charakteryzują się:

Wspomniane białko BT, pomimo swojej nietoksyczności, ma jednak duży wpływ na pszczoły i ich funkcjonowanie:

  • może mieć działanie subletalne (może wywoływać choroby genetyczne oraz obniżać żywotność),
  • może uszkadzać układ trawienny (miejscowa martwica), ułatwia wnikanie do organizmu wirusów i bakterii,
  • u młodych pszczół uszkadza gruczoły gardzielowe przez co larwy są gorzej karmione, a pszczoły rozwijające się z nich są słabsze,
  • pszczoły porażone przez pasożyty wykazują dużo większą śmiertelność po spożyciu pyłku zawierającego Bt. 1,
  • są bardziej podatne na infekcje wirusowe, pierwotniakowe i grzybowe.
  • W przypadku roślin odpornych na herbicydy działanie jest następujące: